Υπάλληλος Φαρμακείου

Ο Υπάλληλος φαρμακείου είναι ο εργαζόμενος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου, έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί και ολοκληρώνει το έργο του φαρμακοποιού. Στο αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνονται η εκτέλεση συνταγών, η συνταγογραφία, οι παραγγελίες των φαρμάκων, η τακτοποίηση των φαρμάκων στα ράφια του φαρμακείου και η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα.

Επιπλέον, ο Βοηθός φαρμακείου παρασκευάζει φάρμακα και καλλυντικά υπό την εποπτεία του επιβλέποντος φαρμακοποιού και ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων, αξιοποιώντας τη σχετική οργανολογία.

Το συγκεκριμένο επάγγελμα ασκείται κυρίως σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα. Η ζήτηση του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας σήμερα εμφανίζεται με την μορφή διαφόρων τίτλων – θέσεων εργασίας (πχ βοηθός φαρμακείου, φαρμακοϋπάλληλος, κλπ) ενώ, τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης.

Τομείς Εργασίας :

• Φαρμακεία
• Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
• Φαρμακευτικές Βιομηχανίες
• Κέντρα Υγείας
• Βιομηχανίες Καλλυντικών.
• Σε Νοσοκομεία, Εταιρείες, Ιδρύματα.

Μαθηματα:

Γενική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Φυσικές και Χημικές Διεργασίες, Ασφάλεια και Υγιεινή, Στατιστική, Χημική τεχνολογία, Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Φαρμακευτική Φυσική, Μέθοδοι έλεγχου φαρμάκων, Φαρμακευτική τεχνολογία, Κοσμετολογία, Έλεγχος ποιότητας φαρμάκων, Marketing φαρμάκων και καλλυντικών.

Category
Υγεία / Πρόνοια
Send message via your Messenger App
X