Θαλασσοθεραπεία – Λουτροθεραπεία Spa

Ο/Η κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα Ειδικός Θαλασσοθεραπείας-SPA συμβάλλει ώστε να εφαρμόζεται το πρόγραμμα Θαλασσοθεραπείας καθώς και συνδυασμένης ιαματικής για κάθε λουόμενο ή ομάδα λουόμενων, βάσει των επιστημονικών και ιατρικών υποδείξεων και παρακολουθεί την ολοκλήρωση της λουτροθεραπείας, στο πλαίσιο του θαλασσοθεραπευτικού, αλλά και συνδυασμένου Ιαματικού Θεραπευτικού Τουρισμού ή Τουρισμού Υγείας ή Διακοπών Υγείας.

Επαγγελματικές Δραστηριότητες

  1. Μεριμνά για την πλήρη κατανόηση στα θαλασσοθεραπευτήρια–SPA, αλλά και στα λουτροθεραπευτήρια-SPA και στην ικανοποίηση των αναγκών της Θαλασσολουτρικής πελατείας Τουρισμού Υγείας ή Διακοπών Υγείας.
  2. Έρχεται σε επαφή με τον πελάτη – λουόμενο, εξηγεί και καθοδηγεί τη διαδικασία της Θαλασσοθεραπείας.
  3. Συμβάλλει στην υλοποίηση του προγράμματος της Θαλασσοθεραπείας αλλά και της συνδυασμένης λουτροθεραπείας.
  4. Αξιολογεί την ποιότητα και αναφέρει εκτέλεση του προγράμματος Θαλασσοθεραπείας.
  5. Παρακολουθεί την Θαλασσοθεραπεία και συνδυασμένη λουτροθεραπεία του εκάστου ατόμου και αναφέρει πιθανά προβλήματα που εμφανίζονται στη διάρκεια της λούσης στον Υπεύθυνο – Ιατρό. Σε περίπτωση ανάγκης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και προσφέρει τις αναγκαίες βοήθειες.
  6. Ελέγχει τις απαραίτητες παραμέτρους (θερμοκρασία νερού, κλιματισμό, καθαριότητα, κλπ) πριν τη χρήση του θαλασσοθεραπευτικού και του λουτροθεραπευτικού εξοπλισμού (λουτήρες, κλπ) από τον λουόμενο.
  7. Ρυθμίζει τον θαλασσοθεραπευτικό και λουτροθεραπευτικό εξοπλισμό και χρησιμοποιεί τα υλικά σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπεύθυνου – Ιατρού της μονάδας.
Τομείς εργασίας:

• Κέντρα και μονάδες Θαλασσοθεραπευτηρίων • Μονάδες αναζωογόνησης και ευεξίας µε θαλασσοθεραπευτικές μεθόδους – SPA (Κέντρα Θερµαλισµού) • Μονάδες καλλωπισμού, ομορφιάς και αντιγήρανσης • Κέντρα γενικής αποκατάστασης και θεραπευτικού αθλητισμού ή • Να ιδρύσει το δικό του Κέντρο Ευεξίας • Ειδικός σε κέντρα θαλασσοθεραπείας (spa) και λουτροθεραπείας, καθώς και σε ινστιτούτα ομορφιάς & μασάζ (spa therapist - spa manager)

Μαθηματα:

Φυσικοί Πόροι - Γεωθερμία - Τεκτονική Ηφαιστειότητα, Υδρογεωλογία και Γεωθερμία των Θερμομεταλλικών πηγών - Αξιοποίηση και προστασία των Ιαματικών πηγών, Χημεία Ιαματικών Θερμομεταλλικών και ποσίμων νερών, Περιβάλλον και ποιότητα ζωής - Περιβαλλοντικά προβλήματα - Κλίμα- Ιατρική Βιοκλιματολογία, Περιβαλλοντική Διαχείριση σε Τουριστικές Μονάδες, Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές τουρισμού, Τεχνολογία Σύγχρονων υδρολουτροθεραπευτηρίων και SPA, Ιστορία και Αρχές της Θαλασσοθεραπείας και Ιαματικής υδρολουτροθεραπείας, Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα, Ιατρικές ειδικότητες και Ιαματική Θαλασσοθεραπεία, Φαρμακολογικές ιδιότητες των Ιαματικών νερών και προϊόντων αυτών (βαθιάς θάλασσας κ.α.), Ποσιθεραπεία Ιαματικών μεταλλικών και φυσικών υδάτων, Μορφές Υδρολουτροθεραπείας και είδη λούσεων, Θεραπευτικές ενδείξεις ιαματικών προίόντων θαλάσσης, κ.α. φυτικά, Σύνταξη προγράμματος Υδροθεραπείας - Θαλασσοθεραπείας - Φάρμα ομορφιάς SPA, Υγιεινή Υδρολουτροθεραπευτηρίων - Θαλασσοθεραπευτηρίων και SPA - Πρώτες Βοήθειες, Διαρρύθμιση και Τεχνική χώρων, τμημάτων Υδρολουτροθεραπείας και Θαλασσοθεραπείας, Αποκατάσταση - Κινησιολογία, Ειδική Διατροφή - Ψυχολογία, Τονωτική εκγύμναση προετοιμασίας αθλητών - Προπόνηση, Marketing θεραπευτικού Τουρισμού, Διοίκηση Υδρολουτροθεραπευτηρίων - Νομικό Πλαίσιο - Κανονισμοί, Φυσικοθεραπεία - Ηλεκτροθεραπεία - Είδη λούσεων και Θαλασσοθεραπεία

Category
Ομορφιά / Μόδα
Send message via your Messenger App
X