Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - Θεσσαλικό ΙEK Γιάτσος | ΙΕΚ Βόλου, ΙΕΚ Λάρισας, ΙΕΚ Ιωαννίνων, ΙΕΚ Τρικάλων

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Το εν λόγω “επάγγελμα” στοχεύει στην διασφάλιση της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς, την πολιτική και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις διαμονής και φιλοξενίας, καθώς και το σύστημα ποιότητας που αποσκοπεί στην ικανοποίηση του πελάτη.

Το “επάγγελμα” αυτό μπορεί να ασκηθεί σε διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα : ξενοδοχεία οποιουδήποτε μεγέθους, κέντρα υποδοχής (ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, νέων κλπ.), κρουαζιέρες, κάμπινγκ κλπ., χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων πολυτελείας. Το επαγγελματικό περιβάλλον καλύπτει επομένως πολλούς τύπους εργασιακών χώρων προσφέροντας τη δυνατότητα απασχόλησης σε ποικίλες δραστηριότητες ή θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο οργάνωσης της υποδοχής και φιλοξενίας, επικοινωνίας με τον πελάτη μετά την αναχώρησή του, ο υπεύθυνος διαμονής προβαίνει στους αναγκαίους διακανονισμούς, τόσο όσον αφορά το δικό του πόστο όσο και τις λοιπές υπηρεσίες των εγκαταστάσεων διαμονής και φιλοξενίας, προκειμένου η διαμονή του πελάτη να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες του. Συντονίζει τις ενέργειες διαχείρισης που αφορούν την έκδοση τιμολογίων, επιβλέπει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, βασίζεται στις υπηρεσίες υποδοχής για την προβολή της εικόνας της επιχείρησης και παρακολουθεί ο ίδιος τον φάκελο του πελάτη προκειμένου να εξασφαλίσει την αφοσίωσή του.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιοποίησης της επιχείρησης, εμπλέκεται στην καθοδήγηση της εμπορικής πολιτικής, συμμετέχει στην δρομολόγηση προωθητικών δράσεων και συμβάλλει στην εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας.

Ένας Υπάλληλος Υποδοχής και Φιλοξενίας καλείται να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις πολυποίκιλες ανάγκες των πελατών του, όπως και να μπορεί να παρέχει τις απαραίτητες για τον πελάτη πληροφορίες.

Ο Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας μπορεί να εργαστεί σε:

• Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (σε Ελλάδα και εξωτερικό)
• Κέντρα Υποδοχής (ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, νέων κλπ.)
• Κρουαζιερόπλοια
• Επιχειρήσεις Τουρισμού Υγείας (πχ. Κέντρα SPA-θαλασσοθεραπείας)
• Camping - Κατασκηνώσεις
• Catering, επισιτιστικές μονάδες
• Ναυτιλιακές και τουριστικές επιχειρήσεις

Μαθηματα

Αρχές οικονομικής, Τουρισμός, Οργάνωση και λειτουργία ξενοδοχείου, Οργάνωση και λειτουργία μαγειρείου, Διοίκηση επιχειρήσεων, Αγγλικά, Γερμανικά, Marketing, Οργάνωση και λειτουργία εστιατορίου, Υγιεινή και ασφάλεια, Bar, Οινολογία, Τροφογνωσία εδεσματολόγιο, Ξενοδοχειακές εφαρμογές με H/Υ, Λογιστική ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Category
Τουρισμός / Γαστρονομία
X