Τεχνικός Η/Υ

Τεχνικός Η/Υ
Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα την εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες.

Συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα στη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, τη ρύθμιση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια.

Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).

Αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής – συντήρηση, εφαρμογών λογισμικού, επικαιροποίηση – συντήρηση ιστοσελίδων και εφαρμογών πολυμέσων, διαχείριση και συντήρηση δικτύων.

Μαθήματα :

Ηλεκτροτεχνία , Αναλογικά Ηλεκτρονικά ,Ψηφιακά Ηλεκτρονικά , Λειτουργικά Συστήματα Ι , Επικοινωνίες Δεδομένων , Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα ,Δίκτυα Υπολογιστών Ι , Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ , Αρχιτεκτονική Υπολογιστών , Προγραμματισμός Η/Υ , Προσωπικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής , Περιφερειακές Μονάδες Η/Υ , Διαθεματική Εργασία , Πρακτική άσκηση

Category
Πληροφορική
Send message via your Messenger App
X