Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web Designer - Developer /Video Games) - Θεσσαλικό ΙEK Γιάτσος | ΙΕΚ Βόλου, ΙΕΚ Λάρισας, ΙΕΚ Ιωαννίνων, ΙΕΚ Τρικάλων

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web Designer – Developer /Video Games)

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web Designer – Developer /Video Games)
Σύγχρονη ειδικότητα με προοπτικές στην αγορά εργασίας. Οι δεξιότητες που αποκτούν οι σπουδαστές του Θεσσαλικού ΙΕΚ είναι:

  • Λήψη και επεξεργασία εικόνας και video
  • Σχεδίαση κινούμενης εικόνας- animation
  • Σύλληψη ιδεών και μετατροπή τους σε εικόνες, σχέδια, μακέτες, σενάρια
  • Εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία λογισμικού συστήματος και εφαρμογών
  • Προγραμματισμός Υπολογιστών
  • Mobile, gaming programming
  • Σχεδίαση, διαμόρφωση και συντήρηση δικτύων, internet/intranet
  • Προστασία- ασφάλεια δεδομένων
  • Σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων (από απλές μέχρι και e-shops)
  • Σχεδίαση, δημιουργία Multimedia εφαρμογών

Τα λογισμικά εργαλεία για την απόκτηση των παραπάνω δεξιοτήτων είναι:

Windows, linux, word, excel, access, C, C++, powerpoint, photoshop, premiere, coreldraw, indesign, flash, html, dreamweaver, java script, css, php/mysql, ajax…

Μαθήματα :

Εισαγωγή στη Πληροφορική , Αλγοριθμική Και Δομές Δεδομένων Ι , Γλώσσα , Προγραμματισμού Ι (Pascal) , Αρχιτεκτονική Υπολογιστών , Λειτουργικά Συστήματα , Επικοινωνίες Δεδομένων , Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet , Βάσεις Δεδομένων Ι , Γλώσσα Προγραμματισμου IΙ (C) , Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (Photoshop) , Γλώσσα Προγραμματισμου ΙΙΙ(Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός C++) , Γλώσσα Προγραμματισμου IV (Opengl) , Γλώσσα Προγραμματισμου V (Php) , Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor) , Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών Ι (3ds Max) , Ανάπτυξη Διαδραστικών Παιχνιδιών Σε Περιβάλλον Μικροσυσκευών Και Η/Υ (C++, Java) , Ολοκληρωμένα Εργαλεία Ανάπτυξης Ιστοχώρων , Εργαλεία Επεξεργασίας Video , Πολυμεσικά Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών (Flash) , Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet

Category
Πληροφορική
X