Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Ο Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων υλοποιεί λύσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Για το σκοπό αυτό συνδυάζει στοιχεία υλικού και λογισμικού και δημιουργεί έτσι σύνθετα συστήματα. Πιο συγκεκριμένα:

  • Συμμετέχει στην καταγραφή και ανάλυση των αναγκών του πελάτη
  • Συμμετέχει στον σχεδιασμό του Δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που καταγράφηκαν
  • Εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται τα Δίκτυα Δεδομένων και τις υπομονάδες τους
  • Εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται απλά συστήματα πληροφορικής,
  • Μπορεί να αναλύσει σε κάποιο βαθμό και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα προκειμένου να άρει βλάβες ή να βελτιώσει την απόδοση του δικτύου.
  • Αποκαθιστά τις βλάβες του δικτύου και των υπολογιστικών συστημάτων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα
  • Μεριμνά για την επάρκεια πόρων των συστημάτων
  • Φροντίζει για την διαθεσιμότητα των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής
  • Ενημερώνει και εκπαιδεύει τους πελάτες
  • Mεριμνά για την ασφάλεια του δικτύου με τον κατάλληλο εξοπλισμό
Τομείς Εργασίας :

• Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής
• Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής
• Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής Μηχανογραφικά κέντρα
• Εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
• Εταιρίες παροχής υπηρεσιών internet
• Διαφημιστικές εταιρίες

Μαθήματα :

Εισαγωγή στη Πληροφορική , Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων , Αρχιτεκτονική Υπολογιστών , Λειτουργικά Συστήματα Ι , Επικοινωνίες Δεδομένων , Ηλεκτρονικές και Ψηφιακές Μετρήσεις , Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ , Τηλεπικοινωνίες , Δίκτυα Υπολογιστών Ι , Διαχείριση Δικτύων Ι , Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ , Κινητή Τηλεφωνία , Διαχείριση Δικτύων ΙΙ , Εγκατάσταση Δικτύων (Δομημένη Καλωδίωση) , Τηλεφωνικά Κέντρα , Ασφάλεια Δικτύων , Διαθεματική Εργασία , Πρακτική άσκηση

Category
Πληροφορική
Send message via your Messenger App
X