Στέλεχος Marketing

Το Στέλεχος Υποστήριξης Marketing :
συμμετέχει σε έρευνες μάρκετινγκ, στην ανάλυση της κίνησης της αγοράς και στην πρόβλεψη του όγκου των πωλήσεων που μπορεί να επιτευχθεί, στις διαδικασίες σχεδιασμού, εισαγωγής και ανάπτυξης νέων προϊόντων στην αγορά , στη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων για τις πωλήσεις, το κέρδος και τις επενδύσεις, στη διαδικασία τιμολόγησης του προϊόντος,
συνεργάζεται με τους ειδικούς για τη διαφήμιση, προβολή και προώθηση των προϊόντων, συμμετέχει στην εφαρμογή των τεχνικών προώθησης πωλήσεων,
συμμετέχει στην εφαρμογή πρακτικών δημοσίων σχέσεων για την προώθηση του κύρους του οργανισμού, και συμμετέχει στην πραγματοποίηση πωλήσεων τελικών προϊόντων.

Η ζήτηση του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας εμφανίζει μια ανοδική τάση και οι ανάγκες εξειδίκευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν επηρεάζουν το επάγγελμα αρνητικά, καθώς όσοι διαθέτουν περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα (πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων) μετακινούνται προς τις εξειδικευμένες αυτές κατευθύνσεις, «αφήνοντας χώρο» στα Στελέχη Υποστήριξης Μάρκετινγκ που δε διαθέτουν τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά προσόντα.
Η ζήτηση του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας σήμερα εμφανίζεται με τη μορφή διαφόρων τίτλων – θέσεων εργασίας (π.χ Μarketing Assistant ή Marketing Coordinator).

Τομείς Εργασίας :

• Διαφημιστικές εταιρείες.
• Εταιρείες προώθησης, προϊόντων και υπηρεσιών.
• Τμήματα Marketing και Διαφήμισης επιχειρήσεων.
• Σύμβουλος επικοινωνίας.
• Ελεύθερος επαγγελματίας στο χώρο της διαφήμισης.

Μαθήματα :

Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ , Δίκαιο Ι Και ΙΙ , Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ , Στατιστική Ι,ΙΙ , Γενική Λογιστική Ι Και ΙΙ , Marketing I Και ΙΙ , Οικονομική των Επιχειρήσεων , Επιχειρησιακές Επικοινωνίες , Δημόσιες Σχέσεις , Έρευνα Marketing , Διαφήμιση -Διαφημιστικά Μέσα , Marketing Λιανικού Εμπορίου- , Χονδρεμπορίου Και Φυσικής Διανομής , Διοίκηση -Σχεδιασμός Πωλήσεων , Συμπεριφορά Καταναλωτή , Χρηματοοικονομική Διοίκηση , Διάρθρωση και Προβλήματα Ελληνικής Οικονομίας , Διοίκηση , Marketing , Στρατηγική & Σχεδιασμός Marketing (Marketing Plan) , Μέθοδοι και Τεχνικές Προβλέψεων Marketing , Προγραμματισμός Άμεσου Marketing- Προωθήσεων- Δημοσίων Σχέσεων , Βιομηχανικό Marketing , Διεθνές Marketing , Marketing Υπηρεσιών , Case Studies I,ΙΙ , Πρακτική

Category
Λογιστική / Διοίκηση
Send message via your Messenger App
X