Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουρισμό

Το Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι ο εργαζόμενος που κατέχει τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να παρέχει υποστηρικτική διοικητική εργασία στο διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης/φορέα/οργανισμού που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο.

Mε τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης, του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας συντάσσει οικονομικές προσφορές, οργανώνει και υλοποιεί ταξίδια, δημιουργεί οικονομοτεχνικές μελέτες, επικοινωνεί με τους πελάτες για την παροχή πληροφοριών, είναι υπεύθυνος για κρατήσεις σε ξενοδοχεία, κρουαζιέρες, εκδρομές, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και επαγγελματικών συναντήσεων, καθώς και για τα επαγγελματικά ταξίδια στελεχών επιχειρήσεων.

 

Ειδικότερα, το Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων:

 

  • Υποστηρίζει τη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης
  • Υποστηρίζει την εφαρμογή επιστημονικών και διοικητικών μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων
  • Υποστηρίζει τον οικονομικό προγραμματισμό και την οικονομική δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης
  • Υποστηρίζει τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων της τουριστικής επιχείρησης
  • Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ στον τουρισμό, γενικά.
Τομείς εργασίας:

• Ταξιδιωτικά γραφεία • Ξενοδοχειακές μονάδες • Εταιρείες με συστήματα online κρατήσεων • Oργανισμούς προώθησης τουριστικών περιοχών • Τουριστικές Επιχειρήσεις • Αεροπορικές Εταιρείες • Εταιρείες παροχής τουριστικών υπηρεσιών • Ναυτιλιακές επιχειρήσεις • Κρουαζιερόπλοια • Camping – Κατασκηνώσεις • Επιχειρήσεις εναλλακτικού Τουρισμού.

Μαθηματα:

Αγγλικά, αγγλική τουριστική ορολογία, Γερμανικά, Γαλλικά, Οργάνωση και λειτουργιά τουριστικού γραφείου, Βασικές αρχές τουρισμού & τουριστική πολιτική ευρωπαϊκής ένωσης, Παγκόσμια τουριστική γεωγραφία- ταξιδιωτικοί οδηγοί, Διεθνείς σχέσεις μεταφορών, Αεροπορικοί ναύλοι- έκδοση εισιτήριων - συστήματα κρατήσεων, Ιστορία του ελληνικού πολιτισμού, Τουριστικό marketing - δεξιότητες πωλήσεων, Περιβαλλοντική πολιτική και προστασία στον τουριστικό τομέα, Στοιχεία εμπορικού δικαίου, Εξυπηρέτηση πελατών: τομείς τουριστικών υπηρεσιών & εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Διαχείριση εισερχομένου- εξερχομένου τουρισμού, οργανωμένο ταξίδι (πακέτο), επαγγελματικός τουρισμός, ταξιδιωτικές τυπικότητες, Συστήματα λειτουργιάς γραφείου (front/ back office)

Category
Τουρισμός / Γαστρονομία
Send message via your Messenger App
X