Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας

O διπλωματούχος της ειδικότητας έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (επαγγελματική συμπεριφορά), που είναι απαραίτητες για να καθοδηγεί και να προσανατολίζει ασθενείς ή υγιή άτομα στον ορθό τρόπο δια-
τροφής. Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση του δίνει τη δυνατότητα να εργάζεται ως σύμβουλος διατροφής σε μαζικά κέντρα διατροφής και κέντρα αδυνατίσματος.
Το Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας μπορεί επίσης να απασχοληθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε νοσοκομεία και νοσηλευτικά ιδρύματα όπου, καθοδηγεί το ειδικό προσωπικό παρασκευής και διανομής φαγητών, ώστε το φαγητό των ασθενών να παρασκευάζεταισύμφωνα με το συνταγμένο διαιτολόγιο. Επίσης, παρακολουθεί τους ασθενείς και ελέγχει
την ποσότητα του φαγητού τους. Σε περίπτωση που ένας ασθενής δεν ακολουθεί τις οδηγίες, ο Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής συζητά μαζί του και ενημερώνει τους αρμόδιους θεράποντες ιατρούς.

Ο Διαιτολόγος είναι αυτός που με εξειδικευμένη και επιστημονική γνώση μπορεί να δημιουργήσει το προσωπικό διαιτολόγιο του πελάτη, να παρέχει ηθική συμπαράσταση και να παρακολουθεί τις διακυμάνσεις του βάρους του. Προσπαθεί να ισορροπήσει τις διατροφικές συνήθειες σύμφωνα με τον τρόπο ζωής του πελάτη και να τον βοηθήσει να εναρμονίσει τη σωματική και ψυχική του υγεία.

  • Τήρηση αρχείου πελατών
  • Σύνταξη διαιτολογίων υγειών ατόμων, με εντολή και ανάληψη ευθύνης διαιτολόγου , διαιτολογίων ασθενών πασχόντων από διάφορα νοσήματα, με εντολή και ανάληψη ευθύνης διαιτολόγου και  διαιτολογίων αθλητών, με εντολή και ανάληψη ευθύνης διαιτολόγου
  • Παρασκευή φαγητών ατόμων με ειδικές διατροφικές συνήθειες
  • Παροχή συμβουλών σε άτομα με ειδικές μεταβολικές ανάγκες
  • Παροχή διαιτητικών προγραμμάτων σε άτομα με πρόσκαιρη και ευκαιριακή διαταραχή βάρους
Τομείς εργασίας:

• Ινστιτούτα Αδυνατίσματος • Αθλητικά Κέντρα • Γυμναστήρια • Φυσικοθεραπευτήρια • Κέντρα Υγιεινής Διατροφής • Εξειδικευμένα Κέντρα Αντιμετώπισης της Παχυσαρκίας • Διαιτολογικά Κέντρα • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία • Κλινικές και Κέντρα Υγείας • Εστιατόρια • Ξενοδοχεία (ως σύμβουλοι Διατροφής)

Μαθηματα:

Ειδικά θέματα φυσικής, Γενική χημεία, Αρχές διατροφής Ι, ΙΙ, Μοριακή βιολογία και γενετική, Ανατομία, Φυσιολογία, Αναλυτική χημεία, Νοσολογία, Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα, Μικροβιολογία, Χημεία τροφίμων, Βιοστατιστική, Βιοχημεία, Ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία, Τεχνικές παρασκευής διατροφής Ι, ΙΙ, Βιοτεχνολογία, Νομοθεσία και Δεοντολογία, Θεραπευτική Διαιτολόγια, Παχυσαρκία και Μεταβολισμός, Έλεγχος και καταλληλότητα τροφίμων, Ψυχολογία και διατροφή, Διατροφή υγιών ατόμων, Ψυχολογία, Διατροφή, Φαρμακολογία, Αθλητισμός και διατροφή, Οργάνωση και διοίκηση διαιτολογικών χώρων, Κλινική παθολογία

Category
Τουρισμός / Γαστρονομία
Send message via your Messenger App
X