Στελεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, θα καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε θέματα πρόληψης και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών που θα συμβάλουν στην ασφάλεια και στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών τόσο από τους εγχώριους όσο και από τους εισαγόμενους εγκληματίες.

Το “Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών” με τη σωστή κατάρτιση μπορεί να αντεπεξέλθει στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ή ο πελάτης που του εμπιστεύεται την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του.

 

Τομείς απασχόλησης

O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» μπορεί μετά από πιστοποίηση να εργαστεί:

  • στην προστασία πολιτικών και διασήμων προσώπων
  • σε δημόσιους οργανισμούς ως στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών
  • στην προστασία ιδιωτών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ)
  • σε ιδιωτικούς οργανισμούς ως στέλεχος ασφαλείας
  • επίσης μπορεί μετά από πιστοποίηση να εργαστεί ως ιδιωτικό προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας: σταθερών φυλάξεων, εποχούμενης φύλαξης, χρηματαποστολών, χειρισμού Κ.Σ.Λ.Σ. (Κεντρικού Σταθμού Λήψης Σημάτων).

Η παρακολούθηση της ειδικότητας και η απόκτηση του αντιστοίχου  κρατικού διπλώματος είναι απόλυτα σύμφωνη με τα προσόντα επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας όπως προβλέπουν οι νέες προκηρύξεις των αρμοδίων υπουργείων.

Ο εργαζόμενος που ανήκει στο ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας αναλαμβάνει να επιτηρεί και να ελέγχει με κάθε σύννομο μέσο και τρόπο υλικά και άυλα αγαθά και αξίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των πάσης φύσεως κινδύνων. Συνοπτικά καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του προς διαφύλαξη περιουσιών, αγαθών και αξιών και φυσικών προσώπων από κινδύνους απρόβλεπτους καθώς και εσκεμμένους.
Στο ιδιωτικό προσωπικό ασφάλειας περιλαμβάνονται 4 ειδικότητες:

  • Ειδικότητα: Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Σταθερών Φυλάξεων
  • Ειδικότητα: Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Εποχούμενης Φύλαξης
  • Ειδικότητα: Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χρηματαποστολών
  • Ειδικότητα: Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χειρισμού Κ.Σ.Λ.Σ. (Κεντρικού Σταθμού Λήψης Σημάτων)
Τομείς Εργασίας :

• Εταιρίες φύλαξης • Φύλακας εγκαταστάσεων, γηπέδων • Εγκαταστάσεις συγκέντρωσης κοινού • Προσωπικό προσωπικής ασφάλειας

Μαθήματα :

Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία , Επαγγελματική Δεοντολογία - Εργασιακές Σχέσεις & Προσωπική Ποιότητα , Περιβαλλοντική Αγωγή , Πρώτες Βοήθειες , Εγκληματολογία , Εισαγωγή Στο Δίκαιο , Ατομικά Και Κοινωνικά Δικαιώματα , Τουρισμός , Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα , Κοινωνική Ψυχολογία , Στοιχεία Ποινικού Δικαίου , Στοιχεία Εργατικού Δικαίου , Ανακριτική , Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία , Δημόσιες Σχέσεις , Ασφάλεια Προσώπων - Εγκαταστάσεων – Χρηματαποστολών , Μορφές Εταιριών , Στοιχεία Ποινικού Δικαίου ΙΙ , Σκοποβολή , Εξουδετέρωση Βομβών & Εκρηκτικών Μηχανισμών , Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας

Category
Υποδομές
Send message via your Messenger App
X