Νοσηλευτική Τραυματολογία

Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Νοσηλευτικής Τραυματολογίας»  συμμετέχει υπό την επίβλεψη και την ευθύνη του Νοσηλευτή στην Νοσηλευτική Φροντίδα ( προεγχειρητική – διεγχειρητική – μετεγχειρητική του Ασθενή και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες (Duties ).

  1. Πραγματοποιεί ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ που αντιστοιχούν στο επίπεδο και αντικείμενο εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και εμπειρία του και που έχουν σχέση:
  • Με την προνοσοκομειακή ή ενδονοσοκομειακή παροχή Ά Βοηθειών στον Τραυματία, μόνος ή με καθοδήγηση ή σε συνεργασία με άλλον άλλους συναφούς επαγγελματικής ιδιότητας προς το αντικείμενο αυτό. Τα παραπάνω προϋποθέτουν γνώσεις, θεωρητικές και πρακτικές, επιδεξιότητα και δυνατότητα τυποποιημένων ενεργειών που αφορούν την:

– Εκτίμηση των ζωτικών σημείων

– Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ( Βασική – Προχωρημένη )

– Ακινητοποίηση – μεταφορά Ασθενών με Μυοσκελετικές κακώσεις και κακώσεις μαλακών μορίων.

– Αναγνώριση – έλεγχο εσωτερικής και εξωτερικής αιμορραγίας

– Βασική περιποίηση τραύματος

– Πρώτη αντιμετώπιση κρανιοεγκεφαλικών, Θωρακικών, και ενδοκοιλιακών κακώσεων

  • Με την παραπέρα αντιμετώπιση του τραυματία ή πολυτραυματία στην διάρκεια νοσηλείας του στο τραυματολογικό κέντρο.

2. Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας, υγιεινής, αντισηψίας – ασηψίας που επιβάλλονται για την ασφαλή λειτουργία των χώρων που εργάζεται.

3. Επιλέγει, προμηθεύει, χρησιμοποιεί και φροντίζει τον εξοπλισμό του χώρου εργασίας του ( εργαλεία, συσκευές, όργανα αναλώσιμα; υλικά, κ.λ.π. )

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» μπορεί να εργαστεί σε:

• Δημόσιες ή Ιδιωτικές Κινητές μονάδες προνοσοκομειακής φροντίδας
• Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία
• Κέντρα Υγείας
• Μονάδες Πρώτων Βοηθειών (χιονοδρομικών κέντρων, αθλητικών κέντρων, γηπέδων, μεγάλων τεχνικών συνεργείων, βιομηχανικών μονάδων, εργοταξίων, πλοίων, κλπ.

Μαθηματα:

Νοσηλευτική, Ανατομία – φυσιολογία, Μικροβιολογία – υγιεινή, Α’ βοήθειες, Νοσηλευτική άσκηση στο νοσοκομείο, Γυναικολογία παιδιατρική, Παθολογία, Στοιχειά ψυχιατρικής – νευρολογία, Ανατομία – φυσιολογία μυοσκελετικού συστήματος, Ορθοπεδική, Τραυματολογία, Χειρουργική, Α‘ βοήθειες

Category
Υγεία / Πρόνοια
Send message via your Messenger App
X