Μαγειρική - Chef - Θεσσαλικό ΙEK Γιάτσος | ΙΕΚ Βόλου, ΙΕΚ Λάρισας, ΙΕΚ Ιωαννίνων, ΙΕΚ Τρικάλων

Μαγειρική – Chef

O Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) είναι ο άνθρωπος που αποτελεί τη μόνη εγγύηση για την  επίτευξη των στόχων κάθε επισιτιστικής επιχείρησης. Η θέση που θα καταλάβει είναι απόρροια των προσόντων υψηλού επιπέδου που πρέπει να κατέχει. Ο Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ύστερα από  σπουδές  4 εξαμήνων + 1 εξαμήνου πρακτικής άσκησης πρέπει να κατέχει:

  1. Τεχνικές δεξιότητες, δηλαδή να κατέχει τη μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη και μέσα από τις διάφορες μεθόδους να μετατρέπει τα τρόφιμα και γενικά τις πρώτες ύλες σε παρασκευάσματα γευστικά, θρεπτικά, καθαρά, ελκυστικά και ωφέλιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό.
  2. Εμπορικές γνώσεις, δηλαδή να γνωρίζει όλα τα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά, τις ποιότητες, τις ποικιλίες και τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης τα νέα προϊόντα και τις νέες τάσεις της αγοράς. Να συμμετέχει στην αγορά των αγαθών όταν παρίσταται ανάγκη.
  3. Διοικητικές ικανότητες, δηλαδή να μεταβιβάζει στο προσωπικό της κουζίνας την πολιτική της επιχείρησης και να επιτυγχάνει τους στόχους της. Εισηγείται την πρόσληψη του προσωπικού  της κουζίνας. Κοστολογεί τα εδέσματα. Συνθέτει το εδεσματολόγιο. Εφαρμόζει  προγράμματα υγιεινής και ασφάλειας στην κουζίνα. Προβλέπει και  προγραμματίζει την  παραγωγή και τέλος οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει το προσωπικό

Το Θεσσαλικό ΙΕΚ εκτός από την πρακτική στη μαγειρική που γίνεται στις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις του, φροντίζει όλοι οι σπουδαστές του να πραγματο-ποιούν πρακτική άσκηση σε μεγάλα ξενοδοχεία και χώρους εστίασης, από τον 1ο χρόνο.

Στο Θεσσαλικό ΙΕΚ γίνονται ειδικά μαθήματα προετοιμασίας για τις κρατικές εξετάσεις πιστοποίησης και την απόκτηση του διπλώματος “Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης”. Στη συνέχεια και σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους οι διπλωματούχοι απόφοιτοι βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με το γραφείο επαγγελματικής αποκατάστασης και σταδιοδρομίας που λειτουργεί στο ΙΕΚ, για την παροχή συμβουλών και κάθε είδους βοήθειας.

Ο Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) μπορεί να εργαστεί σε :

• Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
• Επισιτιστικές επιχειρήσεις (εστιατόρια όλων των ειδών)
• Εταιρείες catering
• Κρουαζιερόπλοια
• Ιδρύματα
• Νοσοκομεία
• Ελληνικό Στρατό
• Παιδικοί σταθμοί, σχολεία
• Βιομηχανίες τροφίμων & ποτών
• Δημιουργία προσωπικής επιχείρησης, εστιατορίου ή catering

Μαθήματα

Τέχνη Μαγειρικής, Στοιχειά Ζαχαροπλαστικής, Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός, Έλεγχος Εμπορευμάτων, Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίου, Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα, Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων, Οινολογία, Υγιεινή και Ασφάλεια, Σύνθεση Μενού, Τεμαχισμός Κρεάτων, Τροφογνωσία, Διαιτητική, Διακοσμητική Παρασκευασμάτων, Γαλλικά, Αρχές Οικονομικής

Category
Τουρισμός / Γαστρονομία
X