Φυσικοθεραπεία

Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Φυσικοθεραπείας» έχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο τους εξασφαλίζει τις απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την υποδοχή, την προετοιμασία ασθενών και την υποβοήθηση του φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή φυσιοθεραπευτικών μεθόδων, την προετοιμασία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας και τη γραμματειακή υποστήριξη εργαστηρίου φυσικοθεραπείας.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες και σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας και λοιπούς χώρους όπου παρέχεται φυσικοθεραπεία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή δεξιότητες έτσι ώστε εύκολα να ενσωματώνεται σε ειδικές μονάδες και ομάδες όπου εφαρμόζονται τεχνικές αποκατάστασης.

Στο θεσσαλικό Ι.Ε.Κ η εκπαίδευση στον τομέα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις απαιτήσεις του κλάδου έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι εξοικειωμένοι με όλες τια καταστάσεις που θα αντιμετωπίζουν στον χώρο εργασίας τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την συνεχή πρακτική εφαρμογή των τεχνικών αλλά και την επαφή με πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα.

Οι διπλωματούχοι καταρτισμένοι της ειδικότητας Φυσικοθεραπείας μπορούν να εργαστούν σε:

• Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας
• Iδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές αναπηρίες)
• Ιατρεία Θεραπευτικών Λουτροπηγών
• Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
• Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια που διαθέτουν ανάλογα τμήματα, Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσεως

Μαθηματα:

Ανατομία φυσιολογία, Στοιχεία νοσολογίας, Στοιχεία ορθοπεδικής, Στοιχεία ρευματολογίας, Υγιεινή, Ψυχολογία αποκατάστασης, Στοιχεία χειρουργικής, Στοιχεία παιδιατρικής, Στοιχεία νευρολογίας, Στοιχεία γηριατρικής, Άσκηση ασφάλεια και εφαρμογή, Άσκηση μετακίνησης ασθενών, Συντήρηση και τεχνολογία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, Αρχές εφαρμογής φυσικών μέσων, Αρχές μάλαξης, Α ΄ Βοήθειες – περίδεση, Βοηθήματα βάδισης κίνησης και αυτοεξυπηρέτησης, Οργάνωση και διοίκηση εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, Ζητήματα ηθικής στην αντιμετώπιση ασθενών, Ασφάλεια και εφαρμογή, Νοσηλευτική

Category
Υγεία / Πρόνοια
Send message via your Messenger App
X