Τουρισμός / Γαστρονομία

Ο Τουρισμός αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο οικονομικό κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην Ελλάδα, ο τουριστικός κλάδος ενεργοποιεί τις πλέον παραγωγικές δυνάμεις της οικονομίας μας. Βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα αποτελεί η παραγωγή ενός ολοκληρωμένου ποιοτικού προϊόντος στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, που θα προστατεύει, θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί τους μοναδικούς πόρους της χώρας μας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται νέα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες, νέες θέσεις εργασίας και νέες δυνατότητες απασχόλησης σε μια ευρεία γκάμα τουριστικών ειδικοτήτων. Όλα αυτά μεταφράζονται σε ζήτηση συγκεκριμένων προσόντων που πρέπει να διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των θέσεων απασχόλησης που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Send message via your Messenger App
X