Τεχνικός Φαρμάκων και Καλλυντικών

Αντικείμενο της εργασίας του Τεχνικού Χειριστή σε επιχειρήσεις παραγωγής φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων είναι να χειρίζεται μια ή περισσότερες μηχανές παραγωγής ή συσκευασίας, παράγοντας τις απαιτούμενες ποσότητες προϊόντων σε συγκεκριμένο χρόνο και βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Ταυτόχρονα θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει σε βλάβες των μηχανών χωρίς απαραίτητα την βοήθεια μηχανικού, συντηρητή ή ηλεκτρολόγου. Επίσης θα πρέπει να μπορεί προτείνει ή να πραγματοποιήσει ο ίδιος βελτιώσεις και να κάνει όλες τις απαραίτητες μικρορυθμίσεις, ώστε οι μηχανές να λειτουργούν σε επιθυμητό επίπεδο παραγωγικότητας. Συνήθως εργάζεται σε βάρδιες με σταθερό ή κυλιόμενο ωράριο.

Category
Υγεία / Πρόνοια
X