Σχεδιαστής Δομικών Έργων

Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας είναι εκείνος που μετά την επιτυχή φοίτηση και εξέταση, παίρνει από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επίσημη πιστοποίηση ότι έχει σε επαρκή βαθμό τις τεχνικές γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες που τον κάνουν ικανό να εργαστεί με επιτυχία στον κλάδο του υπό την επίβλεψη μηχανικού:

– Σε εξαρτημένη ή όχι μορφή εργασίας.

– Ως υπάλληλος μικρής ή μεγάλης τεχνικής επιχείρησης.

– Σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

– Ως μέλος ομάδας σε διαδικασία παραγωγής ή αυτόνομα.

Χρησιμοποιεί τα βασικά και ειδικά σχεδιαστικά εργαλεία και όργανα, τα υλικά σχεδίασης και σχεδιαστικά πακέτα, έχοντας υπόψη:

– Οδηγίες από τον επιβλέποντα μηχανικό.

– Τεχνικά εγχειρίδια.

– Κανονισμούς σχεδίασης.

Τομείς εργασίας:

• Στέλεχος αρχιτεκτονικών γραφείων, στατικών και μηχανολογικών μελετών • Σε γραφεία τοπογράφων • Γραφεία πολιτικών μηχανικών • Σε τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες • Ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του γραφείο παρέχοντας σχέδια (αξονομετρικά, προοπτικά, ογκοπλαστικές μακέτες κλπ) • Σε οποιοδήποτε χώρο, που απαιτεί σχεδιαστική ικανότητα και ευχέρεια στην χρήση των σχεδιαστικών προγραμμάτων με τον Η/Υ.

Μαθηματα:

Τοπογραφία, Τεχνολογία Υλικών, Μηχανική, Αντοχή Υλικών, Γενική Δομική, Οικοδομική, Μέθοδοι Αποτύπωσης και Σχεδίασης, Δομικό – Κατασκευαστικό Σχέδιο, Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα, Οργάνωση Εργασιών Κατασκευής, Σχέδιο μέσω Η/Υ, Τοπογραφικό Σχέδιο –Σχέδιο κτιριολογικών Έργων, Πολεοδομία, Συγκοινωνιακά Έργα.

Category
Υποδομές
Send message via your Messenger App
X