Μηχανοτρονική – Μηχανικός αυτοκινήτων

Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου Τεχνικού Μηχανοτρονικής αναφέρονται σε επαγγελματικούς χώρους όπου συντελείται κατασκευή, συντήρηση, διάγνωση, επισκευή και έλεγχος όλων των μερών και συστημάτων του αυτοκινήτου στα πλαίσια δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που του επιτρέπουν να επεξεργάζεται και να συναρμολογεί μηχανολογικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρολογικά μέρη σε μηχανοτρονικά συστήματα αυτοκινήτων – οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, να θέτει σε λειτουργία, να χειρίζεται, να επισκευάζει, να συντηρεί και να προγραμματίζει μηχανοτρονικά συστήματα και μηχανοτρονικές μονάδες αυτοκινήτων – οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και να ασχολείται με το διαγνωστικό έλεγχο της ορθής λειτουργίας των ανωτέρω.

Επίσης έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εκτελεί υπεύθυνα, εμπρόθεσμα και με επαγγελματική δεοντολογία τις σχετικές εργασίες επί του αυτοκινήτου, ακολουθώντας τις τεχνικές προδιαγραφές
του κατασκευαστή. Εκτελεί τις εργασίες τηρώντας τους κανονισμούς ασφάλειας εργασίας και προστασίας περιβάλλοντος.
Επίσης χρησιμοποιεί με σωστό τρόπο τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα
ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του

Τομείς εργασίας

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν να κάνουν με την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων
• Επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων
• Επιχειρήσεις παραγωγής ισχύος με Μ.Ε.Κ
• Υπηρεσίες και οργανισμούς ελέγχου οχημάτων
• Αυτοκινητοβιομηχανίες
• Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
• Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
• Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)

Μαθηματα:

Οργάνωση – λειτουργία, Στοιχεία ηλεκτροτεχνίας και ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων – μοτοσικλετών, Μηχανολογικό σχέδιο, Εφαρμοσμένη μηχανολογία, Δομή και λειτουργία υπολογιστικών μονάδων, Συστήματα παραγωγής ισχύος, Συστήματα μετάδοσης ισχύος, Στοιχεία θεωρίας επικοινωνιών και δίκτυα συστημάτων σε οχήματα, Λειτουργία επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτου, Λειτουργία επισκευή και συντήρηση μοτοσικλετών, Ηλεκτρικά συστήματα αυτοκινήτων – μοτοσικλετών, Διάγνωση βλαβών αυτοκινήτου – μοτοσικλετών, Δυναμική οχημάτων

Category
Μηχανολογία
Send message via your Messenger App
X