Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού

Ο Χορευτής/τρια Πολυπολιτισμικών Χορών [πλην του Έντεχνου Χορού (κλασσικό μπαλέτο, νεοκλασικό, μοντέρνος χορός, μεταμοντέρνος χορός, σύγχρονος χορός, χοροθέατρο)], είναι ο επιδέξιος/ια εκτελεστής/στρια Πολυπολιτισμικών Χορών με κύριο σκοπό την ψυχαγωγία ή τη διασκέδαση του κοινού. Σκοπός του Χορευτή/τριας Πολυπολιτισμικών Χορών είναι η απόδοση του ρεπερτορίου των χορών αυτών, με τέτοια αισθητική που να ψυχαγωγεί και να διασκεδάζει τους αποδέκτες του θεάματος.
Ο Χορευτής/τρια Χοροδιδάσκαλος Πολυπολιτισμικών Χορών:
• εκτελεί χορούς για τη διασκέδαση του κοινού είτε σόλο ή σε συνεργασία με άλλους χορευτές,
• δημιουργεί, συνθέτει και προσαρμόζει κινητικά (χορευτικά) μοτίβα και αναλαμβάνει το κλείσιμο των συμφωνιών και την οργάνωση της δουλειάς του,
• συνήθως εξειδικεύεται σε κάποια είδη πολυπολιτισμικών χορών και συνακόλουθα προκύπτουν και αντίστοιχες κατευθύνσεις.Ο Χοροδιδάσκαλος Πολυπολιτισμικών Χορών:
• Δύναται να διδάσκει Πολυπολιτισμικούς χορούς σε αρχάριους, μέτριου επιπέδου και προχωρημένους, και σε επαγγελματίες. Στην παρούσα φάση στην ελληνική αγορά εργασίας ο/η χοροδιδάσκαλος άτυπα (χωρίς επίσημη αναγνώριση) και μέσω των διαφόρων σχολών χορού απονέμει των τίτλο του χορευτή ή του χοροδιδασκάλου σε διάφορους υποψηφίους. Ωστόσο, η απονομή των τίτλων αυτών θα πρέπει να ρυθμιστεί, ώστε να αποδίδεται μόνο από φορείς που θα είναι πιστοποιημένοι από το κράτος σχετικά με το δικαίωμα απονομής των επαγγελματικών τίτλων του Χορευτή και του Χοροδιδασκάλου Πολυπολιτισμικών Χορών (Hadrich G, 1995; Pullen MC & Walters L, 1999; Weikart P, 1999).
• Αναλαμβάνει την μύηση των μαθητών του στην τέχνη των Πολυπολιτισμικών Χορών, διδάσκοντας το βηματολόγιο, τις χορευτικές δεξιότητες, το στυλ και το ύφος καθενός Πολυπολιτισμικού Χορού.

Τομείς Εργασίας :

• Σχολές χορού
• Θέατρο - κινηματογράφος
• Γυμναστήρια

Μαθήματα :

Κλασσικό Μπαλέτο , Σύγχρονος Χορός , Χορογραφία , Θεωρία Μουσικής , Ανατομία , Πρακτική , Εφαρμογή στην ειδικότητα , Ιστορία Τέχνης , Ιστορία Μουσικής , Μορφολογία Ιστορία Χορού , Pass De Deux

Category
Εφαρμοσμένες Τέχνες
Send message via your Messenger App
X