Στελεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών

Ο εργαζόμενος που ανήκει στο ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας αναλαμβάνει να επιτηρεί και να ελέγχει με κάθε σύννομο μέσο και τρόπο υλικά και άυλα αγαθά και αξίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των πάσης φύσεως κινδύνων. Συνοπτικά καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του προς διαφύλαξη περιουσιών, αγαθών και αξιών και φυσικών προσώπων από κινδύνους απρόβλεπτους καθώς και εσκεμμένους.
Στο ιδιωτικό προσωπικό ασφάλειας περιλαμβάνονται 4 ειδικότητες:

  • Ειδικότητα: Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Σταθερών Φυλάξεων
  • Ειδικότητα: Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Εποχούμενης Φύλαξης
  • Ειδικότητα: Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χρηματαποστολών
  • Ειδικότητα: Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χειρισμού Κ.Σ.Λ.Σ. (Κεντρικού Σταθμού Λήψης Σημάτων)
Τομείς Εργασίας :

• Εταιρίες φύλαξης
• Φύλακας εγκαταστάσεων, γηπέδων
• Εγκαταστάσεις συγκέντρωσης κοινού
• Προσωπικό προσωπικής ασφάλειας

Μαθήματα :

Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία , Επαγγελματική Δεοντολογία - Εργασιακές Σχέσεις & Προσωπική Ποιότητα , Περιβαλλοντική Αγωγή , Πρώτες Βοήθειες , Εγκληματολογία , Εισαγωγή Στο Δίκαιο , Ατομικά Και Κοινωνικά Δικαιώματα , Τουρισμός , Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα , Κοινωνική Ψυχολογία , Στοιχεία Ποινικού Δικαίου , Στοιχεία Εργατικού Δικαίου , Ανακριτική , Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία , Δημόσιες Σχέσεις , Ασφάλεια Προσώπων - Εγκαταστάσεων – Χρηματαποστολών , Μορφές Εταιριών , Στοιχεία Ποινικού Δικαίου ΙΙ , Σκοποβολή , Εξουδετέρωση Βομβών & Εκρηκτικών Μηχανισμών , Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας

Category
Υποδομές
X